ผลิตภัณฑ์ของเรา

เมล็ดพันธุ์ (seeds)

IMG_0411_resize

-ควบคุมคุณภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การเลือกแม่พันธุ์ พ่อพันธุ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตราฐานสากล และผ่านการจดทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร

อ่านเพิ่มเติม..

ต้นกล้าอนุบาลแรก (Pre-Nursery)

963

ใช้ระยะเวลาเลี้ยงดู 3 เดือน มีการให้ปุ๋ยและน้ำตามหลักวิชาการและคัดต้นกล้าที่ไม่สมบูรณ์และผิดปกติออกเพื่อคัดต้นกล้าที่มีความสมบูรณ์ที่สุด

อ่านเพิ่มเติม..

ต้นกล้าอนุบาลหลัก (Main-Nursery)

23

-ต้นกล้าอนุบาลหลัก(ต้นพร้อมปลูก) มีการจัดเรียงถุงตามระยะที่เหมาะสมตามหลักวิชาการเพื่อให้ทุกต้นได้รับแสงที่เท่ากัน ดูแลอย่างพิถีพิถัน ตลอดระยะเวลา 8 เดือน

อ่านเพิ่มเติม..

สายพันธุ์ KB4 Golden Tenera

SUPER BIG1

ควบคุมคุณภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การเลือกแม่พันธุ์ พ่อพันธุ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตราฐานสากล และผ่านการจดทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร

อ่านเพิ่มเติม..

สายพันธุ์ KB-Golden Tenera

gt2

-ควบคุมคุณภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การเลือกแม่พันธุ์ พ่อพันธุ์
ที่ผ่านเกณฑ์มาตราฐานสากล และผ่านการจดทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร
-มีกระบวนการคลุมช่อดอกและผสมเกสรเพื่อป้องกันการปนเปื่อนจากเกสรอื่น
-ทุกเมล็ดผ่านการป้องกัน กำจัดเชื้อราและแบตทีเรีย
-การขนส่งใช้บรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มป้องกันความเสียหายหน่ออ่อน

อ่านเพิ่มเติม..