ข่าวสารและกิจกรรม

17265139_1575730022467799_7470735421328821280_n

โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย (คลินิกเกษตรเคลื่อนที่)

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2560 สำนักงานเกษตรอำเภอ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ บริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัด(ปุ๋ยตรารุ่งอรุณ)และ บริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์มจำกัด ร่วมกันจัดกิจกรรม “โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย (คลินิกเกษตรเคลื่อนที่)” ณ ศาลาประชาคมอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเกษตรกรให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมประมาณ 400คน โดยในงานนี้ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์มจำกัด ได้ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับปาล์มน้ำมัน และการดูแลสวนปาล์มน้ำมันหลังน้ำท่วม ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก สนใจติดต่อศูนย์ใกล้บ้านท่าน ….. แปลงเพาะนครศรีฯ 081-857-1209 082-169-2329 แปลงเพาะบางสวรรค์ 081-946-9373 080-145-2367 แปลงเพาะตราด 082-200-2484 080-677 8800 แปลงเพาะหนองคาย 081-857-0811 095-517-4529 #ปาล์มพันธุ์ดี #มาตรฐานระดับโลกโดยมืออาชีพ #โกลด์เด้นออยล์ปาล์ม  

5692847711301

ขั้นตอนการดูแลสวนปาล์มน้ำมันหลังน้ำท่วม

ของฝากหลังน้ำท่วม ขั้นตอนการดูแลสวนปาล์มน้ำมันหลังน้ำท่วม 1.เกษตรกรควรทำทางระบายน้ำออกจากบริเวณโคนต้นปาล์มน้ำมันโดยเร็ว โดยรักษาระดับน้ำให้ต่ำกว่าบริเวณโคนต้นปาล์มน้ำมัน 30เซนติเมตร 2.ในขณะที่ดินยังมีความชื้นอยู่ ไม่ควรเหยียบย่ำบริเวณโคนต้นปาล์มน้ำมันเด็ดขาด ทั้งคนและสัตว์เลี้ยง หรือนำเครื่องจักรกลเข้าไปในแปลงปลูก เพราะหน้าดินที่ถูกน้ำขังจะมีโครงสร้างที่ถูกทำลาย และเกิดการอัดแน่นของดิน จึงเป็นผลเสียต่อการไหลซึมของน้ำและระบายอากาศ รวมทั้งจะกระทบกระเทือนต่อระบบรากพืช อาจทำให้ต้นปาล์มน้ำมันเสื่อมโทรม หรือตายได้ 3.ในสภาพน้ำท่วมที่มีการชะล้างนำเอาหน้าดินหรือทรายมาทับถมบริเวณโคนต้น หลังน้ำลดและดินแห้งแล้วเกษตรกรควรปรับแต่งดินเหล่านั้นออกจากโคนต้นปาล์มน้ำมัน นอกจากนี้หากพบต้นปาล์มน้ำมันที่ล้มหรือเอนเอียง เกษตรกรควรจัดการต้นให้ตั้งตรงเหมือนเดิมโดยใช้ไม้ค้ำยัน 4.หากตรวจพบต้นปาล์มน้ำมันตาย เกษตรกรควรขุดต้นที่ตายออกและทำลายทิ้ง ใช้ปูนขาวโรยในหลุมปลูกเพื่อฆ่าเชื้อโรค ทิ้งไว้ประมาณ 1อาทิตย์ รองก้นหลุมด้วยร็อคฟอสเฟส 0-3-0 ครึ่งกิโลกรัม แล้วปลูกซ่อมทันที 5.หลังน้ำลดและดินแห้งแล้วเกษตรกรควรใช้ปูนขาวโรยบริเวณรอบโคนรัศมีทางใบปาล์มน้ำมันเพื่อปรับสภาพดินและฆ่าเชื้อโรคที่มาจากน้ำท่วม และควรใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก เพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินให้ดีขึ้น และใส่ปุ๋ยสูตร 0-3-0 เพื่อเร่งการเจริญของระบบราก ปาล์มเล็กใช้ประมาณ 500กรัม ปาล์มใหญ่ใช้ 1.5กิโลกรัม 6.เพื่อช่วยให้ปาล์มน้ำมันฟื้นตัวได้เร็วขึ้น เกษตรกรควรฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ เพราะระบบรากพืชยังไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ โดยใช้ปุ๋ยเกร็ดสูตร 21-21-21 7.ในปาล์มน้ำมันที่ให้ผลผลิตแล้ว หากน้ำท่วมทะลายเป็นเวลานานจะทำให้ทะลายเน่า เกษตรกรควรตัดทะลายเน่าทิ้ง เพราะหากปล่อยทิ้งไว้อาจเกิดเชื้อรา และแพร่กระจายไปยังทะลายอื่นหรือส่วนอื่นๆได้

16807023_1549846471722821_8747940365641402103_n

งาน เกษตรแฟร์และโอท๊อป จังหวัดกระบี่ ครั้งที่6 ระหว่างวันที่ 20-26 กุมภาพันธ์ 2560

เมื่อวันที่16 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา บริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์มจำกัด โดยคุณจักรพงศ์ ลิ่มศรีวิไล รองกรรมการผู้จัดการ และลูกชายของ ดร. เอนก ลิ่มศรีวิไล เจ้าของสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมโกลด์เด้นเทเนอร่า ได้รับเชิญ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ มาเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว การจัดงาน เกษตรแฟร์และโอท๊อป ครั้งที่6 ระหว่างวันที่ 20-26 กุมภาพันธ์ 2560 โดยการจัดงานครั้งนี้ทางบริษัท โกลด์เด้นออยล์ปาล์มจำกัดได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้สนใจเข้าศึกษาหาความรู้ รวมถึงในงานมีการจัดประกวดกล้วยไม้กิจกรรมมากมาย รวมถึงการจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ ร้านค้าโอท๊อป เป็นต้น สนใจติดต่อศูนย์ใกล้บ้านท่าน ….. แปลงเพาะนครศรีฯ 081-857-1209 082-169-2329 แปลงเพาะสุราษฎร์ธานี (บางสวรรค์) 081-946-9373 080-145-2367 แปลงเพาะตราด 082-200-2484 080-677 8800 แปลงเพาะหนองคาย 081-857-0811 095-517-4529 #ปาล์มพันธุ์ดี #มาตรฐานระดับโลกโดยมืออาชีพ #โกลด์เด้นออยล์ปาล์ม

16107447_1513121098728692_6664736116674127749_o

ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรโดยนักวิชาการ

บริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์มจำกัด ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรโดยนักวิชาการ แนะนำให้ความรู้สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มอย่างต่อเนื่อง ไม่ทอดทิ้งเกษตรกร บริการหลังการขาย เพื่อให้เกษตรกร ได้ดูแลต้นกล้าปาล์มให้เป็นไปตามหลักวิชาการ สนใจติดต่อศูนย์ใกล้บ้านท่าน ….. แปลงเพาะนครศรีฯ 081-857-1209 082-169-2329 แปลงเพาะสุราษฎร์ธานี (บางสวรรค์) 081-946-9373 080-145-2367 แปลงเพาะตราด 082-200-2484 080-677 8800 แปลงเพาะหนองคาย 081-857-0811 095-517-4529 #ปาล์มพันธุ์ดี #มาตรฐานระดับโลกโดยมืออาชีพ #โกลด์เด้นออยล์ปาล์ม  

15697590_1460131964027606_7282967103909238333_n

RSPO

บริษัทอนัตตากรีน จำกัด ร่วมกับ บริษัทโกลบอลกรีน เคมิเคอล จำกัด มหาชน (บริษัทในเครือ ปตท.) จัดงาน โครงการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มเพื่อพลังงานชีวภาพอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง RSPO ซึงหมายถึง การผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน โดยมีเจ้าหน้าภาครัฐและเอกชนมาร่วมหลายภาคส่วน อาทิเช่น นายอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ อัยการจังหวัดกระบี่ ผู้อำนวยการ พาณิชย์จังหวัดกระบี่ ประธานสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ จังหวัดกระบี่ ประธานอิสลามกลางจังหวัดกระบี่ ผู้จัดการธนาคารอิสลามจังหวัดกระบี่ ผู้จัดการธนาคารธนชาติจังหวัดกระบี่ สมาชิกกลุ่มสหกรณ์อิสลามจังหวัดกระบี่ และนักศึกษา อาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคกระบี่สาขาช่างกล เป็นต้น โดยมีรองผู้ว่าจังหวัดกระบี่เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในงานมีวิทยากรจากมหาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.ดร. เบญจมาภรณ์ พิมพา เป็นผู้บรรยาย เกี่ยวกับแนวทาง ปฎิบัติ ของ RSPO โดยบริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์มจำกัด ได้รับเกียรติ ให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อนำเสนอ ปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี ให้กับผู้สนใจในงาน และเข้าร่วมฟังอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ให้กับเจ้าหน้าที่บริษัท นำกลับมาใช้พัฒนาแนะนำเกษตรกรในการปลูกปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน ตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานที่ว่า การจัดการสวนอย่างถูกต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม มีความรู้ทำอย่างถูกวิธีเพื่อผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน และยกระดับความเป็นอยู่ ต่อไป

5093

Biz Club

Biz Club คือการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆหลายประเภทในจังหวัดสุราษฏร์ธานี รวมกลุ่มกันเพื่อ สร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจด้วยกัน แลกเปลี่ยนความรู้ช่วยเหลือกันในแต่ละประเภทธุรกิจ และร่วมมือกันช่วยเหลือสังคม ปัจจุบันมีหลายธุรกิจมาร่วมกันมากกว่า 200 กลุ่มธุรกิจ เช่น ธุรกิจโรงงานต่างๆ ร้านค้า กลุ่มก่อสร้าง กลุ่มโอท๊อป ธุรกิจที่เกียวข้องกับการเกษตร เป็นต้น บริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์ม โดยคุณโชคดี ขวัญพุฒ รองกรรมการผู้จัดการ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกคนหนึ่งในกลุ่ม Biz club ซึ่งช่วยให้สามารถประชาสัมพันธ์ธุรกิจปาล์มน้ำมัน และแนะนำพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมโกลด์เด้นเทเนอร่า ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี อีกทั้งกลุ่มสมาชิก Biz club โดยสมาชิกในกลุ่มได้เป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์ปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างเพิ่มมากขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาซึ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือสร้างความเข้มแข็งทางด้านธุรกิจ สังคม สนใจติดต่อศูนย์ใกล้บ้านท่าน ….. แปลงเพาะนครศรีฯ 081-857-1209     082-169-2329 แปลงเพาะบางสวรรค์ 081-946-9373    080-145-2367 แปลงเพาะตราด  082-200-2484    080-677 8800 แปลงเพาะหนองคาย 081-857-0811   095-517-4529 #ปาล์มพันธุ์ดี   #มาตรฐานระดับโลกโดยมืออาชีพ  #โกลด์เด้นออยล์ปาล์ม

15492480_1448938531813616_3122108564565813896_n

สัมมนาโครงการพัฒนาการผลิตผลไม้คุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าและขยายช่องทางการตลาด ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์จังหวัด ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ จังหวัดจันทบุรี

วันที่13ธันวาคม2559 อาจารย์อนวัช สะเดาทอง รองกรรมการผู้จัดการและผู้เชี่ยวชาญด้านระบบน้ำ บริษัท โกลด์เด้น ออยล์ปาล์ม จำกัด ได้เข้าร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาการผลิตผลไม้คุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าและขยายช่องทางการตลาด ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์จังหวัด ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ จังหวัดจันทบุรี โดยมีเกษตรกรให้ความสนใจเกี่ยวกับระบบน้ำในสวนผลไม้รวมถึงสวนปาล์มน้ำมันเป็นจำนวนมาก สนใจติดต่อศูนย์ใกล้บ้านท่าน ….. แปลงเพาะนครศรีฯ 081-857-1209     082-169-2329 แปลงเพาะบางสวรรค์ 081-946-9373    080-145-2367 แปลงเพาะตราด  082-200-2484    080-677 8800 แปลงเพาะหนองคาย 081-857-0811   095-517-4529 #ปาล์มพันธุ์ดี   #มาตรฐานระดับโลกโดยมืออาชีพ  #โกลด์เด้นออยล์ปาล์ม

4x87

เปิดรับจองต้นกล้าปาล์มน้ำมัน สายพันธุ์โกลด์เด้นเทเนอร่า สำหรับเกษตรกรที่จะปลูกในปี 2560 ในราคาพิเศษ

บริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์มจำกัด เปิดรับจองต้นกล้าปาล์มน้ำมัน สายพันธุ์โกลด์เด้นเทเนอร่า  สำหรับเกษตรกรที่จะปลูกในปี 2560 ในราคาพิเศษ เฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้น สามารถจองได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ผลิตฯไกล้บ้านท่าน ติดต่อศูนย์ใกล้บ้านท่าน ….. แปลงเพาะนครศรีฯ 081-857-1209   หรือ 082-169-2329 แปลงเพาะบางสวรรค์ (สุราษฎ์ธานี)  081-666-3258  หรือ  080-145-2367 แปลงเพาะตราด 081-946-9373   หรือ  082-200-2484 แปลงเพาะหนองคาย 081-857-0811  หรือ 095-517-4529 * สำหรับราคาพิเศษนี้ต้องจองภายในเวลาที่กำหนด คือวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ ต้องรับต้นกล้าตั้งแต่ เดือนเมษายน 2560 เป็นต้นไป เท่านั้น

s__4956390

การสัมมนาเรื่อง การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

 จัดโดยคณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ วันที่ 23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมบุญสยาม  ในงานมี ดร. เอนก  ลิ่มศรีวิไล เจ้าของสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมโกลด์เด้นเทเนอร่า และ คณะกรรมการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมสัมมนา มีเกษตรกรจากหลายจังหวัด รวม  180  คน เข้าร่วมรับฟัง  มีการบรรยายเรื่อง การจัดการสวนปาล์มน้ำมันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำสวนปาล์ม โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่  การบรรยายเรื่อง การตลาดปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม โดย พาณิชย์จังหวัดกระบี่ และการบรรยายเรื่องแนวทางการพัฒนาการตัดปาล์มคุณภาพที่ถูกต้องเพื่อให้ได้เปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มที่สูงขึ้น โดยการบรรยายของคณะกรรมการสภาเกษตรกรแห่งชาติ  

14369875_1338155139558623_6858547823228018462_n

บริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์มจำกัด สาขากะเปอร์ จ.ระนอง ได้ย้ายไปที่แปลงเพาะกล้าสำนักงานใหญ่ ถนนเซาเทิร์น กระบี่-ขนอม หลัก กม.ที่41 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎ์ธานี

    บริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์มจำกัด สาขากะเปอร์ จ.ระนอง ได้ย้ายไปที่แปลงเพาะกล้าสำนักงานใหญ่ ถนนเซาเทิร์น กระบี่-ขนอม หลัก กม.ที่41 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎ์ธานี ลูกค้าท่านใดสนใจจะซื้อ หรือจองต้นกล้าปาล์ม น้ำมัน สามารถติดต่อได้ที่ 0816663258 และ 0801452367