ข่าวสารและกิจกรรม

4x87

เปิดรับจองต้นกล้าปาล์มน้ำมัน สายพันธุ์โกลด์เด้นเทเนอร่า

บริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์มจำกัด เปิดรับจองต้นกล้าปาล์มน้ำมัน สายพันธุ์โกลด์เด้นเทเนอร่า  สำหรับเกษตรกรที่จะปลูกในปี 2561 ในราคาพิเศษ เฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้น สามารถจองได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ผลิตฯใกล้บ้านท่าน สนใจสอบถามเพิ่มเติม ณ ศูนย์ใกล้บ้านท่าน ….. แปลงเพาะนครศรีธรรมราช  082-169-2329 หรือ 098-087 3312 แปลงเพาะบางสวรรค์ (สุราษฎร์ธานี)  081-946-9373 หรือ  080-145-2367 แปลงเพาะตราด หรือ  082-200-2484 หรือ 084-946 8042 แปลงเพาะหนองคาย 081-857-0811  หรือ 095-517-4529 * สำหรับราคาพิเศษนี้ต้องจองภายในเวลาที่กำหนด คือวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ ต้องรับต้นกล้าตั้งแต่ เดือนมีนาคม 2561 เป็นต้นไป เท่านั้น

150660

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้ ตำบลเขาตก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราฎร์ธานี

บริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์มจำกัดได้รับเชิญจากสำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราฎร์ธานีจัดนิทรรศการ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้ ตำบลเขาตก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราฎร์ธานี มีเกษตรกรเข้าร่วม 200 คน โดยมีประธานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีหน่วยงานส่วนราชการ มาให้ความรู้แก่เกษตรกร โดยแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ เช่น ฐานการใช้ปุ๋ยตามการวิเคราะห์ของใบและดิน,การให้น้ำในสวนปาล์ม, การทำปุ๋ยหมัก, การเก็บตัวอย่างใบและดินเพื่อการวิเคราะห์ธาตุอาหาร เป็นต้น บริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์มได้ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ดี ลูกผสมโกลด์เด้นเทเนอร่า ในงานมีเกษตรกรสนใจสั่งจอง หลายราย อำเภอเคียนซา มีเกษตรกรที่ปลูกพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมโกลด์เท่เนอร่าปีที่ผ่านมามากกว่า 3-4 หมื่นต้น เรายินดีให้คำแนะก่อนและหลังการขายตลอดไปครับ สนใจติดต่อศูนย์ใกล้บ้านท่าน ….. แปลงเพาะนครศรีฯ 081-857-1209 082-169-2329 แปลงเพาะสุราษฎร์ธานี (บางสวรรค์) 081-946-9373 080-145-2367 แปลงเพาะตราด 082-200-2484 080-677 8800 แปลงเพาะหนองคาย 081-857-0811 095-517-4529 #ปาล์มพันธุ์ดี #มาตรฐานระดับโลกโดยมืออาชีพ #โกลด์เด้นออยล์ปาล์ม    

dddd

วันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day)และบริการ การเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพื่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ปาล์มน้ำมัน)

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day)และบริการ การเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพื่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ปาล์มน้ำมัน) บ้านนายฉัตรชัย รัตวิวัฒนาพงศ์ หมู่ที่6 ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยมีเกษตรกรในตำบลเขาปูนและเกษตรกรในพื้นที่ไกล้เคียง เข้าร่วมงานมากกว่า 200 คน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงาน ในงานมีหน่วยงานทั้งของภาครัฐ และภาคเอกชน มาให้ความรู้แก่เกษตรกร นอกจากนี้ยังมีฐานการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานได้เข้ามาหาความรู้และประสบการณ์ โดยในงานนี้ บริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์มจำกัด ได้รับเกียรติ ให้บรรยายกับเกษตรกรในฐานที่สอง หัวข้อเรื่อง “การคัดเลือกปาล์มพันธุ์ดี” และจัดนิทรรศการ นำเสนอ พันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมโกลด์เด้นเทเนอร่า ซึ่ง บริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์มจำกัด ได้นำต้นกล้าปาล์มน้ำมันลูกผสม KBโกลด์เด้นฯ ไปแนะนำแก่เกษตรกร และได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงาน เรายินดีให้คำแนะก่อนและหลังการขายตลอดไปครับ สนใจติดต่อศูนย์ใกล้บ้านท่าน ….. แปลงเพาะนครศรีฯ 081-857-1209 , 082-169-2329 แปลงเพาะสุราษฎร์ธานี (บางสวรรค์) 081-946-9373 … Continue reading วันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day)และบริการ การเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพื่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ปาล์มน้ำมัน)

18952658_1714664771907656_4850913634894000347_n

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day) ณ. ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่5. ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day) ณ. ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่5. ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีเกตรกรในตำบลทับปริกและเกษตรกรในอำเมืองจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมงานมากกว่า 200 คน โดยมีนายอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดงาน ในงานมีหน่วยงานของภาครัฐ มาให้ความรู้เกษตรกร เช่น กรมพัฒนาที่ดิน ปศุสัตว์ ประมง สภาเกษตรจังหวัดกระบี่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีฐานการเรียนรู้ 5 ฐานการเรียนรู้ โดยให้เกษตรกร แบ่งเป็น 5 กลุ่ม หมุนเวียน รับฟังบรรยาย จากฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ฐาน เช่น 1. ฐานการทำบัญชีฟาร์ม 2. การเพิ่มรายได้ในสวนปาล์ม 3. การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ 4. การจัดการสวนปาล์ม และ 5. การเก็บเกี่ยวผลปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพ โดยในฐานที่5 บ.โกลด์เด้นออยล์ จำกัด ได้รับเกียรติ ให้บรรยาย กับเกษตรกร และจัดนิทรรศการ นำเสนอ พันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมโกลด์เด้นเทเนอร่า … Continue reading สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day) ณ. ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่5. ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

18892977_1711996735507793_5432142484909418988_n

“งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการทางการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่” ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 5 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 บริษัทโกลเด้นออยปาล์มจำกัด, สำนักงานเกษตรอำเภอ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง, ร้านตรัง-มาเลเซียเทคโนโลยีการเกษตร และ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดกิจกรรม “งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการทางการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่” ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 5 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ในงานนี้มีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย โดยในงานนี้ บริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์ม จำกัด ได้ร่วมกิจกรรมจัดบูธเพื่อให้ความรู้ แก่เกษตรกรเกี่ยวกับปาล์มน้ำมัน เรายินดีให้คำแนะก่อนและหลังการขายตลอดไปครับ สนใจติดต่อศูนย์ใกล้บ้านท่าน ….. แปลงเพาะนครศรีฯ 081-857-1209 082-169-2329 แปลงเพาะสุราษฎร์ธานี (บางสวรรค์) 081-946-9373 080-145-2367 แปลงเพาะตราด 082-200-2484 080-677 8800 แปลงเพาะหนองคาย 081-857-0811 095-517-4529 #ปาล์มพันธุ์ดี #มาตรฐานระดับโลกโดยมืออาชีพ #โกลด์เด้นออยล์ปาล์ม  

18767498_1702324249808375_8807803386472604635_n

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สหกรณ์การเกษตรอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 สหกรณ์การเกษตรอำเภอห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ณโรงเรียนห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานเปิดงาน มีเกษตรกรเข้าร่วมกว่า 2,000 คน ในงานนี้บริษัทโกลเด้นออยล์ปาล์มจำกัดได้ร่วมกันออกบูธจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วม โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้ามาติดต่อสอบถาม ทั้งเรื่องของปาล์มน้ำมันและเรื่องอื่นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่เกษตรกร เป็นอย่างมาก เรายินดีให้คำแนะก่อนและหลังการขายตลอดไปครับสนใจติดต่อศูนย์ใกล้บ้านท่าน ….. แปลงเพาะนครศรีฯ 081-857-1209 082-169-2329 แปลงเพาะสุราษฎร์ธานี (บางสวรรค์) 081-946-9373 080-145-2367 แปลงเพาะตราด 082-200-2484 080-677 8800 แปลงเพาะหนองคาย 081-857-0811 095-517-4529 #ปาล์มพันธุ์ดี #มาตรฐานระดับโลกโดยมืออาชีพ #โกลด์เด้นออยล์ปาล์ม  

18698246_1694224030618397_731298473673557848_n

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day)และบริการทางการเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี

บริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์มจำกัด ร่วมจัดนิทรรศการ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day)และบริการทางการเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยการเชิญของคุณลือชา อุ่นยวน เกษตรกรดีเด่นสาขาการทำสวน และสำนักงานเกษตรอำเภอชัยบุรี โดยมีท่านรองผู้ว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจิรศักดิ์ ชัยฤทธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยส่วนราชการอำเภอชัยบุรี นายอำเภอ ราชการ พนักงาน ในงานมีการนำสินค้าทางการเกษตรจากเกษตรกร ในอำเภอชัยบุรี โดยแยกออกเป็น 4 ตำบลประกอบด้วย ตำบลไทรทอง สองแพรก ชัยบุรี ไทรทอง รวมไปถึงมีการประกวดสิ้นค้าทางการเกษตร เช่น ทะลายปาล์ม กล้วยหอม กล้วยน้ำว้า เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานราชการต่างๆมาจัดนิทรรศการให้ความรู้เกษตรกร เช่น.กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาวิจัยเขต7 ธนาคารออมสิน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ กรมชลประธาน กรมปศุสัตว์ สำนักงานตรวจบัญชี และศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฏร์ธานี เป็นต้น ที่สำคัญสำนักงานเกษตรอำเภอชัยบุรี ยังจัดฐานการเรียนรู้ ให้เกษตรกรได้เรียนรู้ถึง5 ฐาน ฐานที่1 การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน 2. การทำปุ๋ยหมักและการใช้ปุ๋ยตามค่าของดิน 3. การทำบัญชีในการประกอบอาชีพ … Continue reading งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day)และบริการทางการเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี

18519608_1687119427995524_134400996791952436_n

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยี ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 บริษัทโกลเด้นออยล์ปาล์มจำกัด ร่วมกับ เกษตรอำเภอ อำเภอสิชล และร้านสุนทรการเกษตร ร่วมกันจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยี ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายถิรนาถ เอสะนาชาตัง นายอำเภอ อำเภอสิชล มาเป็นประธานเปิดงาน ในงานนี้มีการจัดกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับปาล์มน้ำมัน ทั้งเรื่องการคัดเลือกต้นกล้าฯ สายพันธุ์ปาล์มน้ำมันฯ การให้ปุ๋ยและการจัดการสวน มีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน เรายินดีให้คำแนะก่อนและหลังการขายตลอดไปครับสนใจติดต่อศูนย์ใกล้บ้านท่าน ….. แปลงเพาะนครศรีฯ 081-857-1209 082-169-2329 แปลงเพาะสุราษฎร์ธานี (บางสวรรค์) 081-946-9373 080-145-2367 แปลงเพาะตราด 082-200-2484 080-677 8800 แปลงเพาะหนองคาย 081-857-0811 095-517-4529 #ปาล์มพันธุ์ดี #มาตรฐานระดับโลกโดยมืออาชีพ #โกลด์เด้นออยล์ปาล์ม  

18486217_1680254838681983_7052421619757738947_n

การยางพาราแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมเกษตรกรเรื่องการปลูกปาล์มน้ำมัน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 บริษัทโกลเด้นออยล์ปาล์มจำกัด และการยางพาราแห่งประเทศไทย สาขาอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดอบรมเกษตรกรเรื่องการปลูกปาล์มน้ำมัน และในโอกาสนี้ บริษัทโกลเด้นออยล์ปาล์มจำกัด ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง การคัดเลือกต้นกล้าปาล์มน้ำมัน โดยมีวิทยากรจากบริษัทฯ มาเป็นผู้ให้ความรู้ ในงานนี้ มีเกษตรกรจากอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชและอำเภอใกล้เคียงมาร่วมรับฟัง และได้รับความสนใจจากเกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก สนใจติดต่อศูนย์ใกล้บ้านท่าน .…. แปลงเพาะนครศรีฯ 081-857-1209 082-169-2329 แปลงเพาะสุราษฎร์ธานี (บางสวรรค์) 081-946-9373 080-145-2367 แปลงเพาะตราด 082-200-2484 080-677 8800 แปลงเพาะหนองคาย 081-857-0811 095-517-4529 #ปาล์มพันธุ์ดี #มาตรฐานระดับโลกโดยมืออาชีพ #โกลด์เด้นออยล์ปาล์ม  

17796223_1609539862420148_56895476971034346_n

โครงการส่งเสริมเกษตรกรแปลงใหญ่

วันที่ 30 มีนาคม 2560 คณะทีมงานจากสำนักงานเกษตรอำเภอสิชล พร้อมด้วยเกษตรกรผู้เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมเกษตรกรแปลงใหญ่”(ปาล์มน้ำมัน) ได้มาเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ณ แปลงวิจัยและผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน บริษัทโกลด์เด้นเทเนอร่าจำกัด ทั้งนี้เกษตรกรผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสศึกษาดูงานเกี่ยวกับการผลิตสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันคุณภาพ การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มคุณภาพ และการจัดการสวนปาล์มน้ำมัน เพื่อให้เกษตรกรมีศักยภาพในการผลิตปาล์มน้ำมันให้สูงขึ้น โดยในโอกาสนี้ ดร.เอนก ลิ่มศรีวิไล เจ้าของสายพันธุ์ปาล์มน้ำมัน โกลด์เด้นเทเนอร่า ได้เป็นวิทยากรบรรยาย และพาเกษตรกรเยี่ยมชมสวนปาล์มน้ำมัน สายพันธุ์โกลด์เด้นเทเนอร่า สนใจติดต่อศูนย์ใกล้บ้านท่าน ….. แปลงเพาะนครศรีฯ 081-857-1209 082-169-2329 แปลงเพาะสุราษฎร์ธานี (บางสวรรค์) 081-946-9373 080-145-2367 แปลงเพาะตราด 082-200-2484 080-677 8800 แปลงเพาะหนองคาย 081-857-0811 095-517-4529 #ปาล์มพันธุ์ดี #มาตรฐานระดับโลกโดยมืออาชีพ #โกลด์เด้นออยล์ปาล์ม