ข่าวสารภายนอก

12

โค่นยาง ปลูกปาล์ม “พันธุ์โกลด์เด้นเทเนอร่า” 100 ไร่ อายุแค่ 40 เดือน คาดผลผลิตเฉียด 3 ตัน/ไร่/ปี

สืบเนื่องจากโพสต์ใน Facebook กลุ่มปาล์มน้ำมัน ของ กิตติชัย ก่ออ้อ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ที่นำภาพสวนปาล์มแห่งหนึ่งใน อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ มาโพสต์ให้คนในกลุ่มชม โดยภาพนั้นเป็นต้นปาล์มวัยแค่ 40 เดือน แต่กลับให้ทะลายเต็มจนทะลักคอทุกต้น ส่วนใหญ่ทะลาย 3 ชั้น ทีมงานยางปาล์มออนไลน์เห็นแล้วตาลุกโชนเพราะทึ่งปนตะลึง เช่นเดียวกับสมาชิกที่ติดตามกลุ่มปาล์มน้ำมันกว่า 25,600 คน ก่อนที่เราจะตกลงกันว่าต้องเดินทางลงกระบี่เพื่อไปดูให้เห็นกับลูกตา หากแต่จุดประสงค์หลักเราต้องการเจาะลึกเทคนิคบริหารจัดการสวนปาล์มจากเจ้าของสวน โดยได้รับการอำนวยความสะดวกจาก บริษัท โกลด์เด้นออยล์ปาล์ม จำกัด ซึ่งเป็นพันธุ์ปาล์มที่สวนแห่งนี้ใช้ปลูกจำนวน 100 ไร่ และโชคดีที่ ดร.เอนก ลิ่มศรีวิไล เจ้าของและผู้พัฒนาสายพันธุ์ปาล์มโกลด์เด้นเทเนอร่า เดินทางไปชมพร้อมกับทีมงานด้วย เมื่อเดินทางถึงสวนปาล์มแห่งนี้ ดร.เอนก คว้ากล้องคู่กายเดินถ่ายภาพและหายลับเข้าไปในสวนปาล์ม ได้ยินแต่เสียงร้องอุทานเป็นระยะๆ หลังจากเห็นทะลายปาล์มดกเต็มคอทุกต้น ซึ่งเป็นปาล์มลูกผสมรุ่นใหม่ (โกลด์เด้นเทเนอรา รุ่น KB. 2) ที่เขาพัฒนาขึ้นมากับมือ ปล่อยให้พวกเราอยู่กับ นาย Teoh Soon Hock หรือ “โกฮก” เจ้าของสวนชาวมาเลเซีย  

ปก

พาชมการผลิตกล้าปาล์ม “โกลด์เด้นเทเนอร่า” ชูมาตรฐาน เข้มงวดคุณภาพ ก่อนถึงมือเกษตรกร

ถ้าคิดจะปลูกปาล์มน้ำมัน อย่างแรกเกษตรกรต้องพิจารณา สายพันธุ์ปาล์มที่เป็นลูกผสมเทเนอร่า (DxP) โดยเลือกพันธุ์ที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ และให้ผลผลิตสูง ทั้งในแง่น้ำหนัก และปริมาณน้ำมัน แต่สายพันธุ์ที่ว่าสำคัญระดับ “กระดูกสันหลัง” แล้ว แหล่งที่มาของต้นกล้าพันธุ์ยังมีความสำคัญพอๆ กัน…!!! เพราะถึงแม้จะเป็นปาล์มสายพันธุ์ดีเยี่ยมขนาดไหน แต่ถ้าผ่านกระบวนการผลิตกล้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ก็มีความเสี่ยงสูงไม่ต่างจากการปลูก “ปาล์มพันธุ์ปลอม” เลย ก็เพราะว่าการเพาะกล้าปาล์มต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตร ซึ่งต้องผ่าน “ด่านอรหันต์” ของการคัดเลือกกล้าพันธุ์ถึง 5 ขั้นตอน ก่อนนำไปปลูก และจะอยู่กับเกษตรกรไปไม่น้อยกว่า 20 ปี ทีมงานยางปาล์มออนไลน์มีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชมแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมันของ บริษัท โกลด์เด้น ออยล์ปาล์ม  จำกัด (GTOP)  ใน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ผู้ผลิตกล้าปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ โกลด์เด้น เทเนอร่า สายพันธุ์ไทยที่ให้ผลผลิตสูง ซึ่งกระบวนการผลิตของที่นี่ให้ความสำคัญอย่าง “เข้มงวด” กับมาตรฐาน และไม่ประนีประนอมกับคำว่า “คุณภาพ” ทีมงานแปลงเพาะกล้าโกลด์เด้นออยล์ปาล์ม จ.นครศรีธรรมราช คุณชลาพันธ์ ไชยรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการแปลงเพาะกล้าศูนย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ข้อมูล ว่าปัจจุบันโกลด์เด้น ออยล์ปาล์ม ผลิตกล้าปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ โกลด์เด้น เทเนอร่า ป้อนตลาดถึง … Continue reading พาชมการผลิตกล้าปาล์ม “โกลด์เด้นเทเนอร่า” ชูมาตรฐาน เข้มงวดคุณภาพ ก่อนถึงมือเกษตรกร

6hg68hccia56fk95difb8

งานวิจัยภาคเกษตรไทยยุคเออีซีต้องขับเคลื่อนเพื่อความเป็นหนึ่ง

ประเทศสมาชิกอาเซียนของเราส่วนใหญ่เน้นหนักทางด้านการเกษตร และเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ประเทศไทยมีความเสียเปรียบในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงงาน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรที่มีอยู่ รวมทั้งแรงดึงดูดในการลงทุนจากต่างประเทศในบางด้าน แต่ว่าไทยก็ได้เปรียบในเรื่องของความสามารถของเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายงานด้านพืชสวนและปศุสัตว์ ซึ่งมีขีดความสามารถในการผลิตและการปรับตัวได้ดีมาก

gt2

วิจัยปาล์มน้ำมันครบวงจร สร้างมูลค่าให้เกษตรกร

แม้ ปาล์มน้ำมันจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีการปลูกในประเทศมายาวนานในประเทศ ที่สันนิษฐานกันว่า พระยาประดิพัทธภูบาล นำพันธุ์เทเนอร่ามาจากประเทศมาเลเซีย มาปลูกเป็นไม้ประดับที่สถานีทดลองยางคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จนขยายไปปลูกเพื่อการค้าที่ ต.บ้านปริก อ.สะเดา จ.สงขลา ในพื้นที่ราว 1,000 ไร่ ตั้งแต่ปี 2480 และสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเป็นครั้งแรกในประเทศไทยในปี 2515 ก็ตาม แต่วันนี้ดูเหมือนการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของไทยยังตามหลัง อินโดนีเซีย และมาเลเซีย โดยเฉพาะการพัฒนาสายพันธุ์ที่จะให้ผลผลิตสูง

Image.aspx

เกษตรกรปาล์มน้ำมันมีเฮ! สวก.ปรับปรุงพันธุ์ปลูกได้ทุกภาค ผลผลิตสูง พร้อมจำหน่าย

ปาล์มน้ำมันเป็นพืชพลังงานที่มีความ ต้องการเป็นอันดับ 2 ของโลก โดยที่ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตน้ำมันปาล์มมากเป็นอันดับ 3 รองจากอินโดนีเซียและมาเลเซีย ปัจจุบันมีเกษตรกรไทยปลูกปาล์มน้ำมันมากกว่า 1.28 แสนครัวเรือน และมีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 4.28 ล้านไร่ ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก. กล่าวว่า

d8ibb8agkcd8hc6kjiba8

เปิดตัวปาล์มพันธุ์ดี ‘ARDA’ ผลผลิตสูง-ปลูกได้ทุกภาค

เปิดตัวปาล์มพันธุ์ดี’ARDA’ ทำมาหากิน : เปิดตัวปาล์มพันธุ์ดี ‘ARDA’ ผลผลิตสูง-ปลูกได้ทุกภาค : โดย…จุฬาลักษณ์ อำนาจสมบูณ์   จากความพยายามของหลายหน่วยงานในการผลิตพันธุ์ปาล์ม ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ เพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกร มีทั้งที่ประสบผลสำเร็จ และพับเก็บโครงการ แต่หนึ่งในนั้นคือ สวก. ภายใต้การนำของ ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผอ.สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ที่ได้ผลิตกล้าปาล์มพันธุ์ดี ในโครงการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันแบบก้าวกระโดด โครงการต้นแบบในการขยายผลปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีไปสู่เกษตรกร ที่ให้ผลผลิตสูง 5 ตันต่อไร่ต่อปี และปลูกได้ทุกภาค พร้อมเปิดจำหน่ายสู่มือเกษตรกรทันที

6bbbcaac6fe97h7k9b97c

‘โกลด์เด้นเทเนอร่า’แหล่งปาล์มน้ำมันคุณภาพ

‘โกลด์เด้นเทเนอร่า’แหล่งปาล์มน้ำมันคุณภาพ ท่องโลกเกษตร : ย้อนไปกระบี่เข้าแปลง ‘โกลด์เด้นเทเนอร่า’ แหล่งปาล์มน้ำมันคุณภาพแห่งอันดามัน : โดย…ดลมนัส กาเจ  

37

หลักการจัดการปุ๋ยปาล์มน้ำมัน

หลักการจัดการปุ๋ยปาล์มน้ำมัน

35

ปุ๋ยเรือไวกิ้งในปาล์มน้ำมัน

ปุ๋ยเรือไวกิ้งในปาล์มน้ำมัน

34

หลักการจัดการปุ๋ยปาล์มน้ำมัน1

หลักการจัดการปุ๋ยปาล์มน้ำมัน1