ข่าวสารภายนอก > พาชมการผลิตกล้าปาล์ม “โกลด์เด้นเทเนอร่า” ชูมาตรฐาน เข้มงวดคุณภาพ ก่อนถึงมือเกษตรกร