ข่าวสารและกิจกรรม > RSPO

บริษัทอนัตตากรีน จำกัด ร่วมกับ บริษัทโกลบอลกรีน เคมิเคอล จำกัด มหาชน (บริษัทในเครือ ปตท.) จัดงาน โครงการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มเพื่อพลังงานชีวภาพอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง RSPO ซึงหมายถึง การผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน โดยมีเจ้าหน้าภาครัฐและเอกชนมาร่วมหลายภาคส่วน อาทิเช่น นายอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ อัยการจังหวัดกระบี่ ผู้อำนวยการ พาณิชย์จังหวัดกระบี่ ประธานสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ จังหวัดกระบี่ ประธานอิสลามกลางจังหวัดกระบี่ ผู้จัดการธนาคารอิสลามจังหวัดกระบี่ ผู้จัดการธนาคารธนชาติจังหวัดกระบี่ สมาชิกกลุ่มสหกรณ์อิสลามจังหวัดกระบี่ และนักศึกษา อาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคกระบี่สาขาช่างกล เป็นต้น โดยมีรองผู้ว่าจังหวัดกระบี่เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในงานมีวิทยากรจากมหาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.ดร. เบญจมาภรณ์ พิมพา เป็นผู้บรรยาย เกี่ยวกับแนวทาง ปฎิบัติ ของ RSPO โดยบริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์มจำกัด ได้รับเกียรติ ให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อนำเสนอ ปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี ให้กับผู้สนใจในงาน และเข้าร่วมฟังอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ให้กับเจ้าหน้าที่บริษัท นำกลับมาใช้พัฒนาแนะนำเกษตรกรในการปลูกปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน ตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานที่ว่า การจัดการสวนอย่างถูกต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม มีความรู้ทำอย่างถูกวิธีเพื่อผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน และยกระดับความเป็นอยู่ ต่อไป

15589631_1460133720694097_1055781324672318264_n

15590155_1460132480694221_2539517427417677945_n

15590438_1460134160694053_1953772391589208294_n

15621856_1460134024027400_3639446704774750203_n

15672764_1460133827360753_4983161453536712378_n

15697311_1460132620694207_1979627366165657527_n

15697409_1460133980694071_2782347212529785285_n

15697590_1460131964027606_7282967103909238333_n

15697790_1460133757360760_8470285762115651152_n