ข่าวสารและกิจกรรม > Biz Club

Biz Club คือการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆหลายประเภทในจังหวัดสุราษฏร์ธานี รวมกลุ่มกันเพื่อ สร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจด้วยกัน แลกเปลี่ยนความรู้ช่วยเหลือกันในแต่ละประเภทธุรกิจ และร่วมมือกันช่วยเหลือสังคม ปัจจุบันมีหลายธุรกิจมาร่วมกันมากกว่า 200 กลุ่มธุรกิจ เช่น ธุรกิจโรงงานต่างๆ ร้านค้า กลุ่มก่อสร้าง กลุ่มโอท๊อป ธุรกิจที่เกียวข้องกับการเกษตร เป็นต้น บริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์ม โดยคุณโชคดี ขวัญพุฒ รองกรรมการผู้จัดการ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกคนหนึ่งในกลุ่ม Biz club ซึ่งช่วยให้สามารถประชาสัมพันธ์ธุรกิจปาล์มน้ำมัน และแนะนำพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมโกลด์เด้นเทเนอร่า ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี อีกทั้งกลุ่มสมาชิก Biz club โดยสมาชิกในกลุ่มได้เป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์ปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างเพิ่มมากขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาซึ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือสร้างความเข้มแข็งทางด้านธุรกิจ สังคม

สนใจติดต่อศูนย์ใกล้บ้านท่าน …..

แปลงเพาะนครศรีฯ 081-857-1209     082-169-2329

แปลงเพาะบางสวรรค์ 081-946-9373    080-145-2367

แปลงเพาะตราด  082-200-2484    080-677 8800

แปลงเพาะหนองคาย 081-857-0811   095-517-4529

#ปาล์มพันธุ์ดี   #มาตรฐานระดับโลกโดยมืออาชีพ  #โกลด์เด้นออยล์ปาล์ม

5093

15578412_1449707311736738_1280057047055806196_n

15589751_1449705575070245_1287236966670699292_n

15589923_1449704678403668_6038428107849780830_n

15590666_1449709791736490_6247090109432700949_n

15622123_1449706665070136_4572553095073370629_n

15622678_1449709675069835_4355240360123365528_n