ข่าวสารและกิจกรรม > บริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์มจำกัด ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดพังงา จัดอบรมเกษตรกรผู้ขอทุนรอบปี2559-2560 เพื่อทดแทนการปลูกยางพาราเก่า

บริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์มจำกัด ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดพังงา จัดอบรมเกษตรกรผู้ขอทุนรอบปี2559-2560 เพื่อทดแทนการปลูกยางพาราเก่า ในโอกาสนี้ทางบริษัทได้ร่วมบรรยายการปลูกปาล์มน้ำมันการจัดการสวนปาล์มอย่างถูกวิธี รวมถึงการนำเสนอสายพันธุ์ปาล์มลูกผสมโกลด์เด้นฯ เพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกร ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรหลายๆราย ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดพังงา ไว้ ณ โอกาสนี้

 

g1 g2 g3 g4 g5 g6