ข่าวสารและกิจกรรม > บริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์มจำกัด ได้เข้าร่วมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559

วันที่ 15 สิงหาคม 59 สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซาโดย นางราตรี วุฒิจันทร์ เกษตรอำเภอ เคียนซาจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 โดยมีนายสุจินต์ นิลประดับแก้วผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงาน และมีนายอำเภอ รท. สมชาย เรืองจันทร์ พร้อมกับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอเคียนซาให้ความสนใจเข้าร่วม โดยในงานประกอบไปด้วยฐานการเรียนรู้ มีหน่วยงานส่วนราชการเข้าร่วมเป็นวิทยากรและจัดนิทรรศการ บริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์ม จำกัด ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอความรู้เกี่ยวกับเรื่องปาล์มน้ำมันในครั้งนี้ด้วย โดยการประสานงาน จาก นายญานณรงค์ หนูเจริญกุล นักวิชาการส่งเสริมเกษตรชำนาญการอำเภอเคียนซา และเครือข่ายศิษย์เก่า มทร. ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช นางมิ่งมนัส สุภากร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ปาล์มน้ำมัน) ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราฏร์ธานี

 

m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10