ข่าวสารและกิจกรรม > บริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์มจำกัด ได้ร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการ “การปลูกปาล์มสมัยใหม่ ด้วยกลไกประชารัฐ” ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์สินค้า (ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง อ้อย)

เมื่อวันที่ 10-11 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์มจำกัด ได้ร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการ “การปลูกปาล์มสมัยใหม่ ด้วยกลไกประชารัฐ” ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์สินค้า (ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง อ้อย) วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้เกษตรกรได้ตระหนักถึงพันธะสัญญาเปิดตลาดสินค้าน้ำมันปาล์มและเมล็ดในปาล์มน้ำมันตามข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนให้เกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน ตามคำเชิญของสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง โดยทางบริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์มได้ส่งเจ้าหน้าที่มาให้ข้อมูลแก่เกษตรกรและผู้ร่วมงานได้สอบถามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับปาล์มน้ำมันและได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7