ข่าวสารและกิจกรรม > บริษัทโกลด์ออยล์ปาล์ม ได้ร่วมจัดงานเกษตรแฟร์ จ.พังงา ประจำปี2559

บริษัทโกลด์ออยล์ปาล์ม ได้ร่วมจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี2559 โดยความอนุเคราะห์สถานที่จากประธานสภาเกษตรกรพังงา ท่านธีรพงค์ และแปลงเพาะศรีสุขพันธ์ุปาล์ม ตัวแทนจำหน่ายกล้าปาล์มน้ำมันโกลด์เด้นฯ ในงานมีการจัดนิทรรศการต่างๆรวมถึงการจัดนิทรรศการของปาล์มน้ำมัน มีเกษตรกรสนใจจำนวนมาก บริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์ม ถือโอกาสนำนิทรรศการไปจัดพร้อมทั้งแจกเอกสาร แนะนำให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้สนใจ ประกอบการตัดสินใจเลือกสายพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ต่อไป

 

 

v1 v2 v3 v4 v5