ข่าวสารและกิจกรรม > โกลด์เด้นฯ พบประชาชน

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ทางบริษัทโกลด์เด้นฯได้ร่วมประชุมหมู่บ้านกับหมู่ 7 ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยความอนุเคราะห์จากท่านกำนันวิสุทธิ์ และผู้ประสานงานพี่ก้อย ศิษย์เก่าไส่ใหญ่ ในการประชุมมีชาวบ้านเข้าร่วมประมาณ150คน ทางบริษัทได้ส่วนักวิชาการเข้าไปนำเสนอพันธ์ุปาล์ม เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกร รวมถึงการอธิบายการปลูกการดูแลรักษา รวมถึงวิธีการคัดเลือกต้นกล้า ที่เหมาะสมกับการปลูก ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวบ้านมาก ขาวบ้านส่วนใหญ่เป็นผู้ปลูกรายใหม่และกำลังจะตัดสินใจในการเลือกสายพันธ์ุ ได้รับฟังข้อมูลพันธ์ุปาล์มน้ำมันโกลด์เด้นฯจากนักวิชาการ ทำให้ได้ความรู้และ เป็นแนวทางเลือก ในการตัดสินใจปลูกต่อไป

 

 

01 04 03 02