ข่าวสารและกิจกรรม > บริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์ม ได้เข้าร่วมอบรมร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 27 ก. ค. 59 ที่ผ่านมาบริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์ม ได้เข้าร่วมอบรมร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยการเชิญของคุณยงยุทธ เหมทานนท์ หัวหน้าศูนย์ และคุณชัยวุฒิ เหมทานนท์ ในการอบรมมีเกษตรกรในตำบลทับปริกเข้าร่วม โดยมีปลัดอาวุโส อำเภอเมืองมาเปิดงาน พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ อาทิกรมพัฒนาที่ดิน กรมปศุสัตว์ มาให้ความรู้ด้วย บริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์มได้ถือโอกาศนำต้นกล้าและเอกสารไปนำเสนอเพื่อเป็นพืชทางเลือกให้แก่เกษตรกร พร้อมทั้งมีนักวิชาการจากบริษัทให้ความรู้ คำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับสายพันธุ์ปาล์ม และการดูแลรักษาลดต้นทุนเพิ่มมูลค่า อีกด้วย

 

 

c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7