ข่าวสารและกิจกรรม > บริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์มร่วมจัดงานเกษตรแฟร์สุราษฏร์ธานี

บริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์มร่วมจัดงานเกษตรแฟร์สุราษฏร์ธานี ในงานมีเกษตรกรให้ความสนใจและตอบรับเป็นอย่างดี บางรายกำลังสนใจจะปลูก และยังไม่เลือกพันธ์ุปาล์มที่จะปลูก ได้ฟังและศึกษาคุณสมบัติจากนักวิชาการและป้ายนิทรรศการ ทำให้มีความสนใจปลูก บางรายก็สั่งจอง ปัจจุบันชาวบ้านมีความรู้และทันสมัยขึ้น พันธ์ุปาล์มโกลด์เด้นเข้ามาตอบโจทย์กับความต้องการของเกษตรกร และสภาพแวดล้อมในเมืองไทย เกษตรกรส่วนใหญ่ศึกษาก่อนปลูกเรื่องพันธ์ุ เมื่อได้มาศึกพันธ์ุปาล์มโกลด์เด้นก็ตรงใจ ขอบคุณที่ไว้วางใจโกลด์เด้นฯ

 

 

b4 b3 b2 b1