บทความ > ออกบูธประชาสัมพันธ์ วันถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ.ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่

บริษัทโกลด์เด้นออย์ปาล์ม จำกัด ได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ วันถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ.ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่

โดยมี นาย สุริยัน ณรงค์กูล นายอำเภอเมืองกระบี่ กิตติศักดิ์
ก้องกาญจโนภาส เกษตรอำเภอเมืองกระบี่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และยังพูดชื่นชม สำหรับชาวจังหวัดกระบี่

ที่มีพันธุ์ปาล์มน้ำมันเป็นของชาวจังหวัดกระบี่ โดยมีดร.เอนก ลิ่มศรีวิไล เป็นคนไทยที่คิดค้นพัฒนาสายพันธุ์โกล์ดเด้นเทเนอร่า ขึ้นหา เพื่อเป็นสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันของคนไทย

ทางบริษัทได้มอบต้นกล้าปาล์มน้ำมันให้แก่นายอำเภอเมืองกระบี่เพื่อนำไปปลูก และได้มอบต้นกล้าปาล์มน้ำมันให้แก่เกษตรที่มาร่วมในงาน โดยมี นาย ศุภชัย เกิศสุข กำนันต.ทับปริกเป็นผู้มอบ