ข่าวสารภายนอก > งานวิจัยภาคเกษตรไทยยุคเออีซีต้องขับเคลื่อนเพื่อความเป็นหนึ่ง