ข่าวสารและกิจกรรม > ต้นพร้อมจำหน่ายใน เดือน มกราคม 2559 ณ แปลงนครศรีธรรมราช

gtop3

ต้นกล้าปาล์ม(สายพันธุ์ KB-Golden Tenera )
ต้นพร้อมจำหน่ายใน เดือน มกราคม 2559 ณ แปลงนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
*เราคัดต้นกล้าที่มีความสมบูรณ์ที่สุด เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า*