ข่าวสารภายนอก > สวก.ทุ่มงบวิจัยพัฒนาพันธุ์ปาล์มน้ำมันและอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มครบวงจร