ข่าวสารภายนอก > วิจัยปาล์มน้ำมันครบวงจร สร้างมูลค่าให้เกษตรกร