ข่าวสารภายนอก > เกษตรกรปาล์มน้ำมันมีเฮ! สวก.ปรับปรุงพันธุ์ปลูกได้ทุกภาค ผลผลิตสูง พร้อมจำหน่าย