ข่าวสารภายนอก > เปิดตัวปาล์มพันธุ์ดี ‘ARDA’ ผลผลิตสูง-ปลูกได้ทุกภาค