ข่าวสารภายนอก > ‘โกลด์เด้นเทเนอร่า’แหล่งปาล์มน้ำมันคุณภาพ