ผลิตภัณฑ์ของเรา > ต้นกล้าอนุบาลหลัก (Main-Nursery)

ต้นกล้าอนุบาลหลัก (Main-Nursery)

Main-Nursery (ต้นกล้าพร้อมปลูก)
ต้นกล้าอนุบาลหลัก(ต้นพร้อมปลูก) มีการจัดเรียงถุงตามระยะที่เหมาะสมตามหลักวิชาการเพื่อให้ทุกต้นได้รับแสงที่เท่ากัน ดูแลอย่างพิถีพิถัน ตลอดระยะเวลา 8 เดือนให้ปุ๋ยและน้ำตามหลักวิชาการโดยนักวิชาการของบริษัทฯก่อนส่งมอบให้กับผู้ปลูกมีการคัดเลือกต้นกล้าอีกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าทุกต้นที่เกษตรกรได้รับไปปลูกนั้น จะเป็นต้นกล้าที่สมบูรณ์คุ้มค่ากับการลงทุน

-สายพันธุ์ KB   – Golden Tenera ราคาจำหน่ายต้นละ 150 บาท
-สายพันธุ์ KB4 – Golden Teneraราคาจำหน่ายต้นละ 200 บาท