ข่าวสารภายนอก > เปรียบเทียบพันธุ์ปาล์มโกลด์เด้นกับพันธุ์ชั้นนำในเมืองไทย และพันธุ์จากมาเลเซีย