ข่าวสารภายนอก > ทึ่ง ! ปาล์มน้ำมันโกลด์เด้น ขนาดแล้งแล้ง ยังได้ 5 ตันว่า