ข่าวสารภายนอก > เกษตรคนเก่ง ‘อเนก ลิ่มศรีวิไล’นักปรับปรุงพันธุ์พืชดืเด่นปี’53