ข่าวสารภายนอก > พันธุ์ปาล์มน้ำมันใหม่ “ทนแล้ง” งานวิจัยล่าสุด”เอนก ลิ่มศรีวิไล”