ข่าวสารภายนอก > เกษตรกรปาล์มน้ำมันมีเฮ สวก.ปรับปรุงพันธุ์ปลูกได้ทุกภาคผลผลิตสูง พร้อมจำหน่าย