ข่าวสารและกิจกรรม > เปิดรับจองต้นกล้าปาล์มน้ำมัน สายพันธุ์โกลด์เด้นเทเนอร่า

บริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์มจำกัด เปิดรับจองต้นกล้าปาล์มน้ำมัน สายพันธุ์โกลด์เด้นเทเนอร่า  สำหรับเกษตรกรที่จะปลูกในปี 2561 ในราคาพิเศษ เฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้น สามารถจองได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ผลิตฯใกล้บ้านท่าน

สนใจสอบถามเพิ่มเติม ณ ศูนย์ใกล้บ้านท่าน …..

แปลงเพาะนครศรีธรรมราช  082-169-2329 หรือ 098-087 3312

แปลงเพาะบางสวรรค์ (สุราษฎร์ธานี)  081-946-9373 หรือ  080-145-2367

แปลงเพาะตราด หรือ  082-200-2484 หรือ 084-946 8042

แปลงเพาะหนองคาย 081-857-0811  หรือ 095-517-4529

* สำหรับราคาพิเศษนี้ต้องจองภายในเวลาที่กำหนด คือวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ ต้องรับต้นกล้าตั้งแต่ เดือนมีนาคม 2561 เป็นต้นไป เท่านั้น

4x87

ปก

23

011

963

01