ข่าวสารและกิจกรรม > งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้ ตำบลเขาตก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราฎร์ธานี

บริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์มจำกัดได้รับเชิญจากสำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราฎร์ธานีจัดนิทรรศการ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้ ตำบลเขาตก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราฎร์ธานี มีเกษตรกรเข้าร่วม 200 คน โดยมีประธานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีหน่วยงานส่วนราชการ มาให้ความรู้แก่เกษตรกร โดยแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ เช่น ฐานการใช้ปุ๋ยตามการวิเคราะห์ของใบและดิน,การให้น้ำในสวนปาล์ม, การทำปุ๋ยหมัก, การเก็บตัวอย่างใบและดินเพื่อการวิเคราะห์ธาตุอาหาร เป็นต้น บริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์มได้ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ดี ลูกผสมโกลด์เด้นเทเนอร่า ในงานมีเกษตรกรสนใจสั่งจอง หลายราย อำเภอเคียนซา มีเกษตรกรที่ปลูกพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมโกลด์เท่เนอร่าปีที่ผ่านมามากกว่า 3-4 หมื่นต้น

เรายินดีให้คำแนะก่อนและหลังการขายตลอดไปครับ
สนใจติดต่อศูนย์ใกล้บ้านท่าน …..
แปลงเพาะนครศรีฯ 081-857-1209 082-169-2329
แปลงเพาะสุราษฎร์ธานี (บางสวรรค์) 081-946-9373 080-145-2367
แปลงเพาะตราด 082-200-2484 080-677 8800
แปลงเพาะหนองคาย 081-857-0811 095-517-4529
#ปาล์มพันธุ์ดี #มาตรฐานระดับโลกโดยมืออาชีพ #โกลด์เด้นออยล์ปาล์ม

 

ในภาพอาจจะมี ต้นพืช

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน

ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ