ข่าวสารและกิจกรรม > สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day) ณ. ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่5. ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day) ณ. ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่5. ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีเกตรกรในตำบลทับปริกและเกษตรกรในอำเมืองจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมงานมากกว่า 200 คน โดยมีนายอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดงาน ในงานมีหน่วยงานของภาครัฐ มาให้ความรู้เกษตรกร เช่น กรมพัฒนาที่ดิน ปศุสัตว์ ประมง สภาเกษตรจังหวัดกระบี่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีฐานการเรียนรู้ 5 ฐานการเรียนรู้ โดยให้เกษตรกร แบ่งเป็น 5 กลุ่ม หมุนเวียน รับฟังบรรยาย จากฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ฐาน เช่น
1. ฐานการทำบัญชีฟาร์ม
2. การเพิ่มรายได้ในสวนปาล์ม
3. การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
4. การจัดการสวนปาล์ม และ
5. การเก็บเกี่ยวผลปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพ
โดยในฐานที่5 บ.โกลด์เด้นออยล์ จำกัด ได้รับเกียรติ ให้บรรยาย กับเกษตรกร และจัดนิทรรศการ นำเสนอ พันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมโกลด์เด้นเทเนอร่า ซึ่ง บ. โกลด์เด้นออยล์ปาล์ม ได้นำต้นกล้าปาล์มน้ำมัน โกลด์เด้น Kb4 ไปแนะนำเกษตรกรด้วย ทั้งนี้ทางบริษัทได้มีโอกาสไปเยี่ยมแปลงคุณอัปสร ในตำบลทับปริก ที่ปลูกพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมโกลด์เด้นเทเนอน่า Kb4 อีกด้วย

เรายินดีให้คำแนะก่อนและหลังการขายตลอดไปครับ
สนใจติดต่อศูนย์ใกล้บ้านท่าน …..
แปลงเพาะนครศรีฯ 081-857-1209 082-169-2329
แปลงเพาะสุราษฎร์ธานี (บางสวรรค์) 081-946-9373 080-145-2367
แปลงเพาะตราด 082-200-2484 080-677 8800
แปลงเพาะหนองคาย 081-857-0811 095-517-4529
#ปาล์มพันธุ์ดี #มาตรฐานระดับโลกโดยมืออาชีพ #โกลด์เด้นออยล์ปาล์ม

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 10 คน

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ฝูงชน

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ภูเขา, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ