ข่าวสารและกิจกรรม > “งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการทางการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่” ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 5 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 บริษัทโกลเด้นออยปาล์มจำกัด, สำนักงานเกษตรอำเภอ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง, ร้านตรัง-มาเลเซียเทคโนโลยีการเกษตร และ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดกิจกรรม “งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการทางการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่” ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 5 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ในงานนี้มีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย โดยในงานนี้ บริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์ม จำกัด ได้ร่วมกิจกรรมจัดบูธเพื่อให้ความรู้ แก่เกษตรกรเกี่ยวกับปาล์มน้ำมัน

เรายินดีให้คำแนะก่อนและหลังการขายตลอดไปครับ

สนใจติดต่อศูนย์ใกล้บ้านท่าน …..
แปลงเพาะนครศรีฯ 081-857-1209 082-169-2329
แปลงเพาะสุราษฎร์ธานี (บางสวรรค์) 081-946-9373 080-145-2367
แปลงเพาะตราด 082-200-2484 080-677 8800
แปลงเพาะหนองคาย 081-857-0811 095-517-4529
#ปาล์มพันธุ์ดี #มาตรฐานระดับโลกโดยมืออาชีพ #โกลด์เด้นออยล์ปาล์ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ท้องฟ้า, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี ต้นพืช และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ต้นพืช และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง