ข่าวสารและกิจกรรม > โครงการส่งเสริมเกษตรกรแปลงใหญ่

วันที่ 30 มีนาคม 2560 คณะทีมงานจากสำนักงานเกษตรอำเภอสิชล พร้อมด้วยเกษตรกรผู้เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมเกษตรกรแปลงใหญ่”(ปาล์มน้ำมัน) ได้มาเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ณ แปลงวิจัยและผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน บริษัทโกลด์เด้นเทเนอร่าจำกัด ทั้งนี้เกษตรกรผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสศึกษาดูงานเกี่ยวกับการผลิตสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันคุณภาพ การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มคุณภาพ และการจัดการสวนปาล์มน้ำมัน เพื่อให้เกษตรกรมีศักยภาพในการผลิตปาล์มน้ำมันให้สูงขึ้น โดยในโอกาสนี้ ดร.เอนก ลิ่มศรีวิไล เจ้าของสายพันธุ์ปาล์มน้ำมัน โกลด์เด้นเทเนอร่า ได้เป็นวิทยากรบรรยาย และพาเกษตรกรเยี่ยมชมสวนปาล์มน้ำมัน สายพันธุ์โกลด์เด้นเทเนอร่า
สนใจติดต่อศูนย์ใกล้บ้านท่าน …..
แปลงเพาะนครศรีฯ 081-857-1209 082-169-2329
แปลงเพาะสุราษฎร์ธานี (บางสวรรค์) 081-946-9373 080-145-2367
แปลงเพาะตราด 082-200-2484 080-677 8800
แปลงเพาะหนองคาย 081-857-0811 095-517-4529
#ปาล์มพันธุ์ดี #มาตรฐานระดับโลกโดยมืออาชีพ #โกลด์เด้นออยล์ปาล์ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ต้นพืช, ต้นไม้, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ