ข่าวสารและกิจกรรม > โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย (คลินิกเกษตรเคลื่อนที่)

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2560 สำนักงานเกษตรอำเภอ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ บริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัด(ปุ๋ยตรารุ่งอรุณ)และ บริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์มจำกัด ร่วมกันจัดกิจกรรม “โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย (คลินิกเกษตรเคลื่อนที่)” ณ ศาลาประชาคมอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเกษตรกรให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมประมาณ 400คน โดยในงานนี้ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์มจำกัด ได้ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับปาล์มน้ำมัน และการดูแลสวนปาล์มน้ำมันหลังน้ำท่วม ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก
สนใจติดต่อศูนย์ใกล้บ้านท่าน …..
แปลงเพาะนครศรีฯ 081-857-1209 082-169-2329
แปลงเพาะบางสวรรค์ 081-946-9373 080-145-2367
แปลงเพาะตราด 082-200-2484 080-677 8800
แปลงเพาะหนองคาย 081-857-0811 095-517-4529
#ปาล์มพันธุ์ดี #มาตรฐานระดับโลกโดยมืออาชีพ #โกลด์เด้นออยล์ปาล์ม

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง