โกลด์เด้นเทเนอร่า GOLDEN TENERA

กว่า 40 ปี ในการคิดค้นสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันว่าจะทำอย่างไรให้ปาล์มน้ำมันมีสายพันธุ์ที่ดี เหมาะสมกับประเทศไทย เพื่อที่จะให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากพันธุ์ปาล์มที่นำไปปลูกมากที่สุด
ลักษณะเฉพาะตัวอันโดดเด่น 1.ให้ผลผลิตมากกว่า 5 ตันต่อไร่ต่อปี, 2.เนื้อหนา กะลาบาง ให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง 26-28%, 3.ต้นเตี้ย สูงช้าเก็บเกี่ยวสะดวก, 4.ทนแล้งได้นานกว่า 90 วันและยังให้ผลผลิตได้ต่อเนื่อง, 5.เป็นเอกชนรายแรกที่ได้รับการรับรองให้เป็นพันธุ์แนะนำจากกรมวิชาการเกษตร, 6.มีงานวิจัยต่อเนื่อง ด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อเพิ่มผลผลิตและเปอร์เซ็นต์น้ำมัน